Op 5 februari 2016 is mijn eerste boek van een drieluik op de markt verschenen. 34 hoofdstukken, 440 pagina's.

Heilige huisjes omver werpen, diepgewortelde opvattingen van tafel vegen en zelfs de Bijbel herschrijven anno 2015?
Sebastiaan J. Bitterzoet meent het allemaal te kunnen maken na drie decennia in de Achterhoek te hebben geleefd als muzikant, onder invloed van seks, drank, drugs en rock and roll, en daarna vijfentwintig jaar als ondernemer en leraar op de Godvrezende Veluwe.

Als de aanvankelijk nog zo vermakelijke ellende steeds meer plaatsmaakt voor misbruik, verraad, dood en verderf, rijst de vraag: Hebben we in deze autobiografie te maken met een vijftiger die de weg kwijt is, met een ingrijpende hogere macht, of met de onmiskenbaar terminale maatschappij?

ISBN: 9789402223859
Uitgeverij Boekscout, Soest.

Bestellen via je boekhandel op ISBN, Titel of Auteur zou geen probleem moeten opleveren.Hieronder kun je echter ook terecht.

Klik hier voor bestellen via de uitgever.

Klik hier voor bestellen via mij.

De eerste 400 woorden uit "Een Ietwat Onfortuinlijke Schepping"

Plotsklaps werd het heel onrustig in mijn borstkas. Alsof een joekel van een mol een nog grotere tunnel aan het graven was, terwijl daar normaalgesproken mijn hart als gangmaker dienst deed.
Ik raakte in paniek, schoot overeind en drukte een duim op mijn halsslagader. Uit dit ritme kon ik, zelfs als ooit succesvol muzikant, niets meer wijs worden en ook de intensiteit van de afzonderlijke hartslagen was zo extreem zwak of heftig, dat ik me er maar gauw weer bij neerlegde. Het zweet brak me uit, ik werd misselijk, begon te duizelen, kreeg een droge mond, moest kotsen, piesen en poepen tegelijk en wist het eigenlijk ook vrijwel meteen zeker. Ik lag dood te gaan. Hier en nu, in mijn eigen bed en nog wel op mijn vrije maandagmiddag!
Een amper te omschrijven onbehaaglijkheid kroop gestaag vanaf mijn voeten naar mijn kruin, alsof mijn lijf een groot gebrek aan suiker had. Met de alles verlammende angst die daarna toesloeg, kwam er echter ook een berustende vrede over me heen. Ik keek dus maar eens gastvrij de kamer rond om te zien of er al gedaantes verschenen waren die me zouden komen halen, zoals die er ook bij mijn moeder waren geweest, maar ik verzoop niet alleen in het zweet, maar nog meer in kille eenzaamheid. Zelfs de tunnel, met aan het eind dat veelbesproken mooie licht, bleef uit toen ik mijn ogen uit teleurstelling weer had gesloten. Mijn hoofd verlangde naar rust en aangezien mijn hart nog steeds niet van ophouden wist, verwachtte ik dat ik elk moment tegen het plafond zou zweven, om van daaruit op mijn moegestreden en dode lichaam neer te kijken. Maar zelfs die kick was me verdomme niet gegund!  Ik werd pissig. Het zou toch niet zo zijn dat ik domweg insliep zonder ook maar één van al die beloofde spectaculaire ervaringen mee te maken? Ligt mijn hart hier tot bezwijken toe te keer te gaan om uiteindelijk alleen maar zwaar teleurstellend te mogen constateren dat ook de praktijk van het sterven één grote fakebende is?
In mijn ruim een halve eeuw durende zoektocht naar zinvolle argumenten voor een verder totaal zinloos leven, we gaan immers toch weer dood, was het bereiken van onsterfelijkheid tot nog toe het enige zinnige gebleken. Dat was namelijk niet alleen de drijfveer waardoor mensen erg fantasierijk werden, maar waardoor ze ook in andermans sprookjes gingen geloven!

Review

Sebastiaan J. Bitterzoet is anders dan anderen. Niet unieker, niet beter of slechter, maar anders! Vanaf zijn geboorte kiest hij voor afwijkende afslagen op zijn levensweg. Bruggen die hij slaat over diepe dalen rusten allen op vier pijlers: hoogbegaafdheid, een fors empathisch vermogen, een sterk ontwikkeld zesde zintuig en een gezonde dosis positieve energie. Deze fundamenten confronteren hem echter ook met prikkels die de gemiddelde mens normaal gesproken niet tegenkomt, waardoor ongeloof, onbegrip, afwijzing en zelfs uitsluiting schering en inslag zijn.
Hij voelt zich hierdoor gedwongen om zich te verklaren, ondanks dat hij weet dat zwijgen beter is, omdat handelen met voorkennis je in alle gevallen de kop kost. Maar dat kan hij helaas niet. Hij is liever eerlijk dan sociaal.
Is Sebastiaan J. Bitterzoet hierdoor iemand die ongelukkigerwijs, maar wel opvallend vaak in extreme situaties verzeild raakt? Of hebben we hier te maken met een dolende vijftiger die snel een harde reset nodig heeft?
Als je vrolijk fluitend diepgewortelde opvattingen van tafel veegt, heilige huisjes omver werpt, de huidige maatschappij een terminale patiënt noemt en jezelf opwaardeert onder het motto: “Als hij al bestaat ben ik geschapen naar zijn evenbeeld, dus gelijkwaardig",is elke vorm van twijfel gerechtvaardigd. Dan ben je namelijk heel bijzonder of compleet gestoord!

Vrienden hadden hem, naar aanleiding van zijn hectische levensloop, zijn afwijkende visies en het ongebruikelijke dat ze met hem meemaakten, regelmatig geadviseerd een boek te schrijven, waarop hij echter elke keer weer zei: "De argumenten rechtvaardigen misschien zo’n keuze, maar wegen helaas nog niet op tegen de consequenties." 
Zijn onstuimige leven, de eerste dertig jaar als losbandige muzikant in de Achterhoek en vanaf 1991 als leraar en ondernemer op de Godvrezende Veluwe, verloopt echter steeds grimmiger. De aanvankelijk nog zo vermakelijke ellende maakt zelfs plaats voor een niet aflatende reeks heftig ingrijpende gebeurtenissen in zijn bestaan. Terwijl seks, drugs en rock & roll tot 1991 nog prettige bijkomstigheden waren geweest, eisen verraad, bedrog, dood en verderf de laatste twee decennia meedogenloos hun tol. Als zijn artsen hem na een tamelijk onprettige situatie ook aanraden om het een en ander van zich af te schrijven en hij door psychische eenzaamheid al een poos de jeukende drang voelt om eindelijk eens zijn verhaal te kunnen doen, is het dan toch zover.

Veranderingen, transities en make-overs zijn op dat moment helemaal in, dus om al zijn bierkaaien in één klap te verslaan, grijpt hij naar het enige alom bewezen middel om de wereld te bereiken en begint aan het schrijven van een nieuwe Bijbel. Deze Bijbel, over een ietwat ongewone man die zijn wereld vorm probeert te geven in een extreem veranderende maatschappij, moet echter zoveel Heren dienen, dat het aanvankelijk nog zo onschuldig bedoelde autobiografische verhaal al snel begint te lijken op de wordingsgeschiedenis van een bizarre en zelfs fictieve wereld.
Getergd door afbrokkelende zekerheden uit het verleden, venijnige rampspoed uit het heden en de individuele, zelfzuchtige maatschappij van de toekomst, dreigt hij in een spagaat tussen wal en schip te geraken. Toch blijft hij volharden om deze schepping volgens zijn ingevingen en spiritualiteit, getoetst aan wetenschappelijke en religieuze maatstaven, te voltooien.

Op een soms kinderlijk openhartige, maar luchtige en cynische manier, worden waarbeleefde gebeurtenissen en impasses aan de kaak gesteld, waarbij pieken en dalen van humor en verdriet, woede en passie, schaamte en brutaliteit, liefde en seks, wetenschap en religie onlosmakelijk met elkaar worden verweven, of definitief uit elkaar gereten. 

Is er in deze uitgebreide biecht sprake van een zieke geest in een nog ziekere wereld, of ontstaat dit beeld slechts in het hoofd van de andersdenkende lezer?
Dit diepgaande en dynamische verhaal sleurt de lezer mee in een emotionele achtbaan door een waarheidsgetrouwe, maar absurde wereld, waarbij de beslissing om de hele rit uit te zitten of vroegtijdig af te haken, zal worden bepaald door de bevestigende herkenning of de ontkennende schaamte van de lezer. Ontroerend bizar, taboeloos oprecht en in al zijn complexe simpelheid een innemend open boek.      


Adriaan H.D. Deesem4